Проверка на достапност по домен Се започнува со избор на совршен домен...

TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
com 1 R199.00ZAR R199.00ZAR R199.00ZAR
org 1 R229.00ZAR R229.00ZAR R229.00ZAR
biz 1 R260.00ZAR R260.00ZAR R260.00ZAR
cc 1 R420.00ZAR R420.00ZAR R420.00ZAR
club 1 R310.00ZAR R310.00ZAR R310.00ZAR
company 1 R380.00ZAR R380.00ZAR R380.00ZAR
guru 1 R560.00ZAR R560.00ZAR R560.00ZAR
info 1 R250.00ZAR R250.00ZAR R250.00ZAR
trade 1 R560.00ZAR R560.00ZAR R560.00ZAR
holdings 1 R900.00ZAR R900.00ZAR R900.00ZAR
net 1 R349.00ZAR R349.00ZAR R349.00ZAR
ventures 1 R810.00ZAR R810.00ZAR R810.00ZAR
media 1 R589.00ZAR R589.00ZAR R589.00ZAR
mobi 1 R390.00ZAR R390.00ZAR R390.00ZAR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
com 1 R199.00ZAR R199.00ZAR R199.00ZAR
org 1 R229.00ZAR R229.00ZAR R229.00ZAR
biz 1 R260.00ZAR R260.00ZAR R260.00ZAR
club 1 R310.00ZAR R310.00ZAR R310.00ZAR
company 1 R380.00ZAR R380.00ZAR R380.00ZAR
guru 1 R560.00ZAR R560.00ZAR R560.00ZAR
info 1 R250.00ZAR R250.00ZAR R250.00ZAR
pro 1 R589.00ZAR R589.00ZAR R589.00ZAR
trade 1 R560.00ZAR R560.00ZAR R560.00ZAR
holdings 1 R900.00ZAR R900.00ZAR R900.00ZAR
net 1 R349.00ZAR R349.00ZAR R349.00ZAR
ventures 1 R810.00ZAR R810.00ZAR R810.00ZAR
media 1 R589.00ZAR R589.00ZAR R589.00ZAR
mobi 1 R390.00ZAR R390.00ZAR R390.00ZAR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
com.au 1 R250.00ZAR R250.00ZAR R250.00ZAR
cc 1 R420.00ZAR R420.00ZAR R420.00ZAR
co 1 R580.00ZAR R580.00ZAR R580.00ZAR
co.uk 1 R170.00ZAR R170.00ZAR R170.00ZAR
me 1 R560.00ZAR R560.00ZAR R560.00ZAR
za.com 1 R1260.00ZAR R1260.00ZAR R1260.00ZAR
org.uk 1 R170.00ZAR R170.00ZAR R170.00ZAR
tv 1 R580.00ZAR R580.00ZAR R580.00ZAR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
cc 1 R420.00ZAR R420.00ZAR R420.00ZAR
co 1 R580.00ZAR R580.00ZAR R580.00ZAR
me 1 R560.00ZAR R560.00ZAR R560.00ZAR
pro 1 R589.00ZAR R589.00ZAR R589.00ZAR
tv 1 R580.00ZAR R580.00ZAR R580.00ZAR
mobi 1 R390.00ZAR R390.00ZAR R390.00ZAR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
pro 1 R589.00ZAR R589.00ZAR R589.00ZAR
mobi 1 R390.00ZAR R390.00ZAR R390.00ZAR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
za.com 1 R1260.00ZAR R1260.00ZAR R1260.00ZAR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
company 1 R380.00ZAR R380.00ZAR R380.00ZAR
trade 1 R560.00ZAR R560.00ZAR R560.00ZAR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
website 1 R400.00ZAR R400.00ZAR R400.00ZAR
media 1 R589.00ZAR R589.00ZAR R589.00ZAR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
capetown 1 R339.00ZAR R339.00ZAR R339.00ZAR
joburg 1 R339.00ZAR R339.00ZAR R339.00ZAR
durban 1 R339.00ZAR R339.00ZAR R339.00ZAR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
com.au 1 R250.00ZAR R250.00ZAR R250.00ZAR
co 1 R580.00ZAR R580.00ZAR R580.00ZAR
co.uk 1 R170.00ZAR R170.00ZAR R170.00ZAR
me 1 R560.00ZAR R560.00ZAR R560.00ZAR
org.uk 1 R170.00ZAR R170.00ZAR R170.00ZAR
tv 1 R580.00ZAR R580.00ZAR R580.00ZAR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
club 1 R310.00ZAR R310.00ZAR R310.00ZAR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
guru 1 R560.00ZAR R560.00ZAR R560.00ZAR
holdings 1 R900.00ZAR R900.00ZAR R900.00ZAR
ventures 1 R810.00ZAR R810.00ZAR R810.00ZAR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
website 1 R400.00ZAR R400.00ZAR R400.00ZAR
media 1 R589.00ZAR R589.00ZAR R589.00ZAR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
co.za 1 R89.00ZAR R89.00ZAR R89.00ZAR
com 1 R199.00ZAR R199.00ZAR R199.00ZAR
org 1 R229.00ZAR R229.00ZAR R229.00ZAR
org.za 1 R89.00ZAR R89.00ZAR R89.00ZAR
biz 1 R260.00ZAR R260.00ZAR R260.00ZAR
com.au 1 R250.00ZAR R250.00ZAR R250.00ZAR
capetown 1 R339.00ZAR R339.00ZAR R339.00ZAR
joburg 1 R339.00ZAR R339.00ZAR R339.00ZAR
durban 1 R339.00ZAR R339.00ZAR R339.00ZAR
cc 1 R420.00ZAR R420.00ZAR R420.00ZAR
club 1 R310.00ZAR R310.00ZAR R310.00ZAR
co 1 R580.00ZAR R580.00ZAR R580.00ZAR
co.uk 1 R170.00ZAR R170.00ZAR R170.00ZAR
company 1 R380.00ZAR R380.00ZAR R380.00ZAR
guru 1 R560.00ZAR R560.00ZAR R560.00ZAR
info 1 R250.00ZAR R250.00ZAR R250.00ZAR
me 1 R560.00ZAR R560.00ZAR R560.00ZAR
pro 1 R589.00ZAR R589.00ZAR R589.00ZAR
trade 1 R560.00ZAR R560.00ZAR R560.00ZAR
website 1 R400.00ZAR R400.00ZAR R400.00ZAR
za.com 1 R1260.00ZAR R1260.00ZAR R1260.00ZAR
org.uk 1 R170.00ZAR R170.00ZAR R170.00ZAR
holdings 1 R900.00ZAR R900.00ZAR R900.00ZAR
net 1 R349.00ZAR R349.00ZAR R349.00ZAR
ventures 1 R810.00ZAR R810.00ZAR R810.00ZAR
smartdomain.name 1 R490.00ZAR R490.00ZAR R490.00ZAR
media 1 R589.00ZAR R589.00ZAR R589.00ZAR
tv 1 R580.00ZAR R580.00ZAR R580.00ZAR
mobi 1 R390.00ZAR R390.00ZAR R390.00ZAR